• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Перелік питань для тестування про проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами
Управління фітосанітарної безпеки, опубліковано 29 вересня 2023 року о 15:30

Перелік питань для тестування про проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами

у відповідності до Постанови КМУ від 09.05.2023 року № 458 «Про затвердження Порядку одержання посвідчення про право роботи з пестицидами»

№ з/п

Тестові питання

Варіант відповіді*

Оцінювання відповіді**

1.

Який метод боротьби із шкідниками найбільш поширений?

□ 1.1 агротехнічний

□ 1.2 біологічний

□ 1.3 хімічний

□ 1.4 всі перелічені варіанти.


2.

Який самий безпечний метод захисту рослин із шкідливими організмами?

□ 2.1 всі перелічені

варіанти;

□ 2.2 біологічний;

□ 2.3 агротехнічний

□ 2.4 хімічний.


3.

Яка мета інтегрованого захисту рослин?

□ 3.1 зниження чисельності

шкідливих організмів;

□ 3.2 зниження розвитку епіфітотійного процесу в агроекосистемах нижче порогу шкодочинності;

□ 3.3 комбіноване використання агротехнічного, біологічного та хімічного методів боротьби із шкідливими організмами;

□ 3.4 всі перелічені варіанти.


4.

Коли починають проводити хімічну обробку с/г культур інсектицидами?


□ 4.1 при виявленні шкідників;

□ 4.2 при досягнені економічного порогу шкодочинності;

□ 4.3 через кожні два тижні;

□ 4.4 всі перелічені варіанти.


5.

Що таке економічний поріг шкідливості?

□ 5.1 економічний поріг шкідливості (ЕПШ) - це рівень витрат на здійснення фітосанітарних заходів, тобто це такий ступінь інтенсифікації шкідників, при якому величина очікуваної втрати врожаю вища, ніж загальна вартість процедур захисту;

□ 5.2 економічний поріг шкідливості (ЕПШ) - це щільність популяції або ступінь розвитку шкідливого організму, при якій економічно доцільно застосовувати захисні заходи;

□ 5.3 економічний поріг шкідливості (ЕПШ) - чисельність шкідника, при якій затрати на боротьбу з ним окуповуються ціною збереженого врожаю;

□ 5.4 всі перелічені варіанти.


6.

Якими нормативно-правовими актами регулюються відносини у сфері захисту рослин?

□ 6.1 Закони України «Про захист рослин», «Про пестициди і агрохімікати», «Про карантин рослин», іншими нормативно-правовими актами;

□ 6.2 Закони України «Про пестициди і агрохімікати», «Про карантин рослин», інші нормативно-правові акти;

□ 6.3 Закон України «Про захист рослин», інші нормативно-правові акти;

□ 6.4 Закон України «Про карантин рослин».


7.

Які права підприємств, установ, організацій та громадян у сфері захисту рослин?


□ 7.1 отримувати в установленому порядку повну та достовірну інформацію про появу, поширення, розвиток шкідливих організмів та їх шкодо чинність;

□ 7.2 брати участь у розробці та обговоренні проектів цільових програм захисту рослин, вносити пропозиції з цих питань до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин;

□ 7.3 на відшкодування збитків, завданих їм внаслідок порушення законодавства про захист рослин;

□ 7.4 всі перелічені варіанти.


8.

Які обов’язки підприємств, установ, організацій та громадян у сфері захисту рослин?


□ 8.1 проводити систематичні обстеження угідь, посівів, насаджень, продукції рослинного походження, сховищ тощо і в разі виявлення поширення шкідливих організмів інформувати про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин; додержувати технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення; допускати до робіт, пов’язаних із транспортуванням, зберіганням, застосуванням засобів захисту рослин, їх торгівлею, лише осіб, які пройшли згідно з цим Законом спеціальну підготовку та мають на те відповідне посвідчення що видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, щороку;

□ 8.2 своєчасно проводити комплекс профілактичних і винищувальних заходів щодо боротьби з шкідниками, хворобами і бур’янами; виконувати регламенти зберігання, транспортування та застосування засобів захисту рослин;

□ 8.3 використовувати відповідну техніку, обладнання та засоби громадської і особистої безпеки; відшкодовувати підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності та громадянам завдані їм збитки в установленому законодавством порядку; сприяти державним фітосанітарним інспекторам у виконанні покладених на них обов’язків;

□ 8.4 всі перелічені варіанти.


9.

Яку відповідальність тягне за собою порушення законодавства про захист рослин?


□ 9.1 дисциплінарну;

□ 9.2 адміністративну;

□ 9.3 цивільно-правову або кримінальну;

□ 9.4 всі перелічені варіанти.


10.

За які порушення Закону України «Про пестициди і агрохімікати» несуть відповідальність особи?


□ 10.1 забрудненні пестицидами і агрохімікатами понад допустимі рівні сільськогосподарської сировини, кормів, харчових продуктів, грунту, води, повітря; порушенні регламентів та санітарних норм і правил транспортування, зберігання, торгівлі та застосування пестицидів і агрохімікатів; застосуванні пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів, які не пройшли державних випробувань, реєстрації, перереєстрації; використанні завідомо фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів;

□ 10.2 забрудненні пестицидами і агрохімікатами понад допустимі рівні сільськогосподарської сировини, кормів, харчових продуктів, ґрунту, води, повітря; порушенні регламентів та санітарних норм і правил транспортування, зберігання, торгівлі та застосування пестицидів і агрохімікатів;

□ 10.3 порушенні регламентів та санітарних норм і правил транспортування, зберігання, торгівлі та застосування пестицидів і агрохімікатів; застосуванні пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів, які не пройшли державних випробувань, реєстрації, перереєстрації; використанні завідомо фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів.


11.

Що відноситься до законодавства України про пестициди і агрохімікати?


□ 11.1 Закон України «Про пестициди і агрохімікати» та інших нормативно-правових актів законодавства, прийнятих відповідно до нього;

□ 11.2 Закон України «Про пестициди і агрохімікати»;

□ 11.3 Закон України «Про пестициди і агрохімікати» та Закон України «Про карантин рослин».

□ 11.4 Закон України «Карантин рослин».


12.

Який центральний орган виконавчої влади веде «Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання в Україні», регламенти їх застосування та доповнення до нього?

□ 12.1 центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

□ 12.2 центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

□ 12.3 центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.


13.

Де розміщена інформація щодо пестицидів і агрохімікатів, які застосовуються у галузях народного господарства, у колективних, індивідуальних садах і городах, а також продаж їх населенню?

□ 13.1 довідник агронома;

□ 13.2 на офіційному сайті Міндовкілля Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні;

□ 13.3 довідник по пестицидах і агрохімікатах;

□ 13.4 посібник по захисту рослин.


14.

Що має бути вказано на етикетках тари пестицидів?

□ 14.1 назва фірми - виробника, назва препарату і діючої речовини, норма його застосування

□ 14.2 назва фірми - виробника і його товарний знак, назва пестициду і відсоток діючої речовини, клас небезпечності, гігієнічна характеристика діючою речовини, рекомендації по транспортуванню, зберіганню та знешкодженню, заходи подання першої медичної допомоги у разі отруєння, маса нетто, номер партії, дата виготовлення;

□ 14.3 назва фірми - виробника і його товарний знак, назва пестициду і відсоток діючої речовини, клас небезпечності, маса нетто, номер партії, дата виготовлення;

□ 14.4 назва препарату виробника та дата виготовлення.


15.

Хто веде облік наявності та використання пестицидів і агрохімікатів?


□ 15.1 підприємства, установи і організації.

□ 15.2 Державна служба статистики;

□ 15.3 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України;.

□ 15.4 органи державної виконавчої влади.


16.

За які порушення законодавства про пестициди і агрохімікати несуть відповідальність особи?


□ 16.1 приховуванні або перекрученні інформації, що могло спричинити або спричинило загрозу життю та здоров'ю людини, а так само майну і навколишньому природному середовищу;

недотриманні вимог, санітарних норм і правил та інших нормативно-правових актів під час виробництва, транспортування, зберігання пестицидів, агрохімікатів і технічних засобів їх застосування (крім технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюються вимоги та процедури технічного регламенту щодо безпеки машин);

забрудненні пестицидами і агрохімікатами понад допустимі рівні сільськогосподарської сировини, кормів, харчових продуктів, грунту, води, повітря; порушенні регламентів та санітарних норм і правил транспортування, зберігання, торгівлі та застосування пестицидів і агрохімікатів;

застосуванні пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів, які не пройшли державних випробувань, реєстрації, перереєстрації;

використанні не за цільовим призначенням незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що ввезені в Україну для використання у державних випробуваннях та наукових дослідженнях;

порушенні вимог до пакування та маркування пестицидів і агрохімікатів; порушенні правил утилізації, знищення сільськогосподарської сировини і продовольчих продуктів, які не відповідають встановленим вимогам щодо вмісту пестицидів і агрохімікатів;

невиконанні законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і контроль; використанні завідомо фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів;

□ 16.2 недотриманні вимог, санітарних норм і правил та інших нормативно-правових актів під час виробництва, транспортування, зберігання пестицидів, агрохімікатів і технічних засобів їх застосування (крім технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюються вимоги та процедури технічного регламенту щодо безпеки машин);

забрудненні пестицидами і агрохімікатами понад допустимі рівні сільськогосподарської сировини, кормів, харчових продуктів, ґрунту, води, повітря;

□ 16.3 порушенні регламентів та санітарних норм і правил транспортування, зберігання, торгівлі та застосування пестицидів і агрохімікатів; застосуванні пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів, які не пройшли державних випробувань, реєстрації, перереєстрації; порушенні правил утилізації, знищення сільськогосподарської сировини і продовольчих продуктів, які не відповідають встановленим вимогам щодо вмісту пестицидів і агрохімікатів.


17.

На скільки груп поділяються сучасні пестициди за мірою токсичності?

□ 17.1 одна;

□ 17.2 дві;

□ 17.3 три;

□ 17.4 чотири.18.

Яку із груп пестицидів застосовують для боротьби з бур’янами?

□ 18.1 інсектициди;.

□ 18.2 десиканти;

□ 18.3 гербіциди;

□ 18.4 дефоліанти.


19.

Як називаються інсектициди, які проникають в організм шкідника через органи дихання?

□ 19.1 контактні;

□ 19.2 кишкові;

□ 19.3 системні;

□ 19.4 фуміганти.


20.


Чи можливе застосування в сільському господарстві пестицидів першого класу токсичності?

□ 20.1 обмежене застосування;

□ 20.2 періодичне застосування;

□ 20.3 не застосовуються;

□ 20.4 застосовуються.


21.

За гігієнічними показниками у сільському господарстві доцільно використовувати препарати яких груп гігієнічної класифікації?

□ 21.1 І групи;

□ 21.2 ІІ групи;

□ 21.3 ІІІ групи;

□ 21.4 ІІІ-IV груп.


22.

На які групи за способом надходження до організму поділяються пестициди, що застосовуються проти шкідників?

□ 22.1 контактні;

□ 22.2 кишкові;

□ 22.3 системні;

□ 22.4 фуміганти;

□ 22.5 всі перелічені варіанти.


23.

Як класифікуються пестициди за ступенем небезпечності?

□ 23.1 надзвичайно небезпечні;

□ 23.2 небезпечні;

□ 23.3 помірно небезпечні;

□ 23.4 малонебезпечні;

□ 22.5 всі перелічені варіанти.


24.

Які класи небезпечності пестицидів не реєструються для роздрібного продажу населенню?

□ 24.1 І, II;

□ 24.2 ІІ;

□ 24.3 І-ІІ-ІІІ;

□ 24.4 IV.


25.

Які основні види підробок пестицидів?


□ 25.1 продаж генериків під видом оригінального продукту;

□ 25.2 нелегальне розфасування оригінального продукту;

□ 25.3 відсутність або знижений вміст діючої речовини в пестициді;

□ 25.4 всі перелічені варіанти.


26.

Як вберегти юридичних та фізичних осіб при купівлі фальсифікованих пестицидів?

□ 26.1 купувати пестициди в офіційних дистриб’юторів;

□ 26.2 при купівлі пестицидів етикетка на них повинна містити захисні елементи, інформацію про постачальника і виробника, назву препарату та діючої речовини, дату виготовлення та термін придатності, норми використання, інша інформація;

□ 26.3 купувати пестициди у спеціалізованих магазинах;

□ 26.4 всі перелічені варіанти.


27.

Якими нормативними актами передбачено безпечне поводження з пестицидами?


□ 27.1 Закон України «Про пестициди і агрохімікати», Державні санітарні правила «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98, Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, води водоймищ, ґрунті», Державні санітарні правила «Авіаційне застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві» від 18.12.1996 № 382, інші нормативно - правові документи тощо;

□ 27.2 Державні санітарні правила «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98, Державні санітарні норми та правила «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, води водоймищ, ґрунтів» ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001;

□ 27.3 Державні санітарні правила «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98.


28.

Хто не допускається до роботи з пестицидами?

□ 28.1 особи віком до 18 років;

□ 28.2 особи, які мають протипоказання за станом здоров’я;

□ 28.3 вагітні жінки, жінки під час грудного вигодовування дитини;

□ 28.4 всі перелічені варіанти.


29.

При якій силі вітру дозволяється працювати штанговими обприскувачами?

□ 29.1 1-2 м/с;

□ 29.2 до 3-4 м/с;

□ 29.3 5-6 м/с;

□ 29.4 всі перелічені варіанти правильні.


30.

Як необхідно поводитись з паперовою тарою з-під пестицидів або протруєного насіння?

□ 30.1 спалити та закопати;

□ 30.2 зберігати;

□ 30.3 викинути на смітник;

□ 30.4 закопати.


31.

Як необхідно поводитись якщо пестициди пролито на землю?


□ 31.1 залишити так;

□ 31.2 обробити дезинфікуючими препаратами;

□ 31.3 обробити дезинфікуючими препаратами і перекопати;

□ 31.4 перекопати.


32.

Як класифікуються шкідники за способом живлення?

□ 32.1 монофаги;

□ 32.2 олігофаги;

□ 32.3 поліфаги;

□ 32.4 всі перелічені варіанти.


33.

Як класифікуються однорічні бур’яни за тривалістю періоду життя?

□ 33.1 ярі;

□ 33.2 озимі;

□ 33.3 зимуючі;

□ 33.4 ефемери;

□ 33.5 всі перелічені варіанти.


34.

Які є хвороби сільськогосподарських культур?


□ 34.1 абіотичні(неінфекційні);

□ 34.2 біотичні (інфекційні);

□ 34.3 комплексні;

□ 33.4 всі перелічені варіанти.


35.

Яка тривалість робочого дня при роботі з токсичними пестицидами І та ІІ класів небезпезпечності?

□ 35.1 5 годин;

□ 35.2 7 годин;

□ 35.3 4 години;

□ 35.4 4 години (з доопрацюванням 2-х годин на роботах, що не пов’язані з пестицидами).


36.

Які типи респіраторів використовують при роботі з пестицидами ІІІ та ІV класу небезпечності (за критеріями інгаляційного впливу)?

□ 36.1 «Лепесток»;

□ 36.2 «Астра»;

□ 36.3 Ф-62 Ш;

□ 36.4 РУ – 60 М, РПГ – 67 із протигазовими патронами.


37.

Якими засобами індивідуального захисту необхідно користуватися при роботі з пестицидами ІІ класу небезпечності?

□ 37.1 фільтруючий протигаз;

□ 37.2 «Астра»;

□ 37.3 Ф-62 Ш;

□ 37.4 РУ – 60 М, РПГ – 67.


38.

Якими шляхами попадають пестициди в організм людини?

□ 38.1 дихальними;

□ 38.2 шлунково-кишковий тракт;

□ 38.3 шкіру;

□ 38.4 всі перелічені варіанти.


39.

Які бувають види отруєння пестицидами?


□ 39.1 не значні;

□ 39.2 гострі;

□ 39.3 хронічні;

□ 39.4 гострі та хронічні.


40.

Яка перша допомога надається при попаданні пестицидів у шлунок?

□ 40.1 необхідно дати випити декілька стаканів води;

□ 40.2 необхідно дати випити розчину марганцевокислого калію слабо-рожевого кольору;

□ 40.3 необхідно викликати блювоту;

□ 40.4 необхідно дати випити декілька стаканів води або розчину марганцевокислого калію слабо-рожевого кольору і викликати блювоту. Процедуру повторити 2-3 рази (забороняється викликати блювоту у хворого, що знаходиться в непритомному стані або при наявності судом).


41.

Яким актом у ЄС регулюються питання поводження у сфері захисту рослин?


□ 41.1 Регламент ЄП та Ради ЄС № 1107/2009 від 21.10.2009 р.;

□ 41.2 Регламент ЄП та Ради ЄС № 1272/2008 від 16.12.2008 р.

□ 41.3 Регламент ЄП та Ради ЄС 689/2008 від 17.06. 2008 р.;

□ 41.4 всі перелічені варіанти правильні.


42.

Яка основна мета Регламенту ЄС та Ради ЄС № 1107/2009 від 21 жовтня 2009 року?


□ 42.1 забезпечення високого рівня захисту здоров’я як людей, так і тварин, а також захисту довкілля.

□ 42.2 покращення функціонування внутрішнього ринку через гармонізацію правил введення в обіг засобів захисту рослин з одночасним покращенням ситуації в сільськогосподарському виробництві;

□ 42.3 всі перелічені варіанти


43.

Яким актом у ЄС регулюються питання здійснення офіційного контролю?

□ 43.1 Регламентом (ЄС) № 2016/2031;

□ 43.2 Регламентом (ЄС) № 2009/1107;

□ 43.3 Директивою 2009/128/ЄС;

□ 43.4 Регламентом (ЄС) № 2017/625.


44.

Основні правові документи ЄС у сфері поводження з пестицидами?

□ 44.1 Директива Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу 2009/128/ЕС від 21.10.2009 р.;

□ 44.2 Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 від 21.10.2009 р.

□ 44.3 Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/625;

□ 44.4 всі перелічені варіанти.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux