• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору

Порядок здійснення допорогових  закупівель товарів та послуг Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області через інформаційно-телекомунікаційну систему «Prozorro»

1. Загальні положення

1.1 Цей Порядок  здійснення допорогових закупівель товарів та послуг Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області  через інформаційно-телекомунікаційну систему «Prozorro» (далі – Порядок).

1.2 У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 • допорогові закупівлі – вартість закупівлі  таких товарів та послуг не перевищує межі, встановлені Законом України  «Про публічні закупівлі»;
 • електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет який є частиною системи електронних закупівель, та забезпечує закупівельникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів на електронних майданчиках;
 • електронний реверсивний аукціон – процес пониження ціни пропозицій учасників, починаючи з найвищої до найнижчої, що проводиться в три раунди. Під час електронного реверсивного аукціону кожному учаснику забезпечується доступ до інформації стосовно цін, запропонованих учасниками, та їх місцезнаходження;
 • закупівлі – процес здійснення закупівель товарів на електронних майданчиках (торги);
 • замовник – Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, зареєстроване на акредитованому майданчику інформаційно-телекомунікаційної системи «Prozorro»;
 • користувач системи – будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєструвалась в  інформаційно-телекомунікаційній системі «Prozorro»;
 • інформаційно-телекомунікаційна система «Prozorro» (далі – система) – програмний комплекс для проведення процедур закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» відбору постачальників товарів, визначених замовником шляхом проведення електронного реверсивного аукціону. Система складається з бази даних, модулю електронного реверсивного аукціону та акредитованих електронних майданчиків, через які здійснюється доступ до системи. Система повинна бути загальнодоступною і гарантувати недискримінацію та рівний доступ до інформації всім користувачам;
 • учасник – фізичні та юридичні особи, що є користувачами системи які подали в електронному вигляді пропозицію для участі в закупівлях, оголошених замовником.

2. Сфера застосування Порядку

2.1 Цей Порядок встановлює загальний Порядок придбання товарів, робіт та послуг у інформаційно-телекомунікаційній системі «Prozorro» вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону України  «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

2.2 Під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону, замовник може використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладання договору.

2.3 У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовник обов’язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електонних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону. 

2.4 Допорогові закупівлі – окремі предмети закупівлі (згідно з порядком, що встановлений Уповноваженим органом) визначені замовником відповідно до потреби Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області згідно з розміром бюджетного призначення за кошторисом та затверджені у додатку до річного плану закупівель Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

2.5 Начальником Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області визначається відповідальна/і особа/и за проведення процедур закупівель (аукціонів) відповідно до цього Порядку та регламенту роботи акредитованого електронного майданчика у системі.

2.6 Дія цього Порядку не поширюється на такі випадки:

 1. закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов’язаної із захистом прав інтелектуальної власності, або укладання договору про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу;
 2. відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи;
 3. нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, що унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення тендеру, а саме пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам, інше. Застосування переговорної процедури закупівлі в таких випадках здійснюється за рішенням замовника щодо кожної процедури;
 4. якщо замовником було відмінено процедуру через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником;
 5. потреби здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо зміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавання послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням.

3. Реєстрація в системі електронних закупівель

3.1 Замовник реєструється в системі у відповідності до регламенту роботи акредитованого електронного майданчика, обраного ним.

3.2 Замовник має право зареєструватись на декількох акредитованих електронних майданчиках.

4. Порядок здійснення закупівель

4.1 Зацікавлений підрозділ замовника надає начальнику Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області службову записку з обґрунтованою вимогою здійснити певну закупівлю з зазначенням технічних, якісних та інших вимог до товарів, робіт та послуг; очікувану вартість та терміни закупівлі. За рішенням начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області відповідальні особи організовують таку закупівлю.

Замовник з метою придбання закупівель оприлюднює в системі оголошення про проведення закупівель згідно з інструкціями порталу.

4.2 В оголошенні про проведення закупівель обов’язково зазначається:

 • найменування замовника, код ЄДРПОУ, місцезнаходження;
 • розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувану вартість товару згідно з додатком до річного плану;
 • найменування предмета закупівлі та код відповідного класифікатор/ів;
 • кількість товарів або послуг;
 • місце поставки товарів;
 • строк поставки товарів;
 • технічні вимоги до товару та спосіб їх підтвердження, технічні вимоги до послуг або календарний план;
 • вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження;
 • дата  та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель;
 • дата та час початку подання пропозицій;
 • дата та час закінчення подання пропозицій;
 • дата та час проведення електронного реверсивного аукціону та його умови (крок аукціону 0,5-3% очікуваної вартості товару);
 • іншу необхідну інформацію.

Технічні вимоги до предмета закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі зі способами їх підтвердження можуть також зазначатись замовником в окремому документі, який одночасно опубліковується з оголошенням про проведення закупівель (документація закупівель). Вказані вимоги не повинні носити дискримінаційний характер та сприяти зниженню конкуренції. У разі якщо технічні вимоги обґрунтовано містять посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження товару або виробника, замовник може зазначити «еквівалент».

4.3 Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник повинен оприлюднити в системі документацію закупівель (за наявності), проект договору про придбання товару або послуг та іншу інформацію.

4.4 Замовник визначає строк початку подання пропозицій, що повинен становити строки прописані в регламенті обраного майданчика.

У разі, якщо протягом цього періоду замовник отримує запитання, уточнення від користувачів системи щодо технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників, замовник повинен надати через систему відповідь протягом двох робочих днів з моменту їх розміщення в системі.

У разі необхідності замовник може внести відповідні зміни до технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх в системі.

4.5 Замовник визначає строк закінчення подання пропозицій, що повинен становити строки визначені в регламенті обраного майданчика.

4.6 Ранжування всіх поданих пропозицій здійснюється системою автоматично за ціною, формуючи рейтинги позиції учасників. Дана інформація автоматично оприлюднюється системою одразу після завершення електронного реверсивного аукціону.

4.7 Замовник в строки, що становлять не більше 5 робочих днів з дня закінчення електронного реверсивного аукціону аналізує визначену системою пропозицію з найнижчою ціною на предмет відповідності учасника, що її подав, вимогам до кваліфікації учасників, а запропонованого товару – технічним вимогам до товару, зазначеного в оголошенні та/або документації закупівель.

У разі відповідності пропозицій учасника вимогам замовника, які зазначені у оголошенні про проведення закупівель та/або документації закупівель, такий учасник визначається переможцем закупівель.

Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.

У разі, якщо пропозиція учасника не відповідає технічним вимогам до товару та/або вимогам до кваліфікації учасників, замовник відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються в системі протягом 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення.

У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, в такому ж Порядку розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, визначеною системою.

Якщо після відхилення не залишиться жодних пропозицій закупівля визнається такою, що не відбулась.

Документи, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників та/або відповідність товарів технічним вимогам надаються замовнику переможцем у разі, якщо така вимога була визначена в оголошенні про проведення закупівель.

4.8 Інформація про визначення переможця обов’язково оприлюднюється замовником в системі в день прийняття ним рішення про визначення переможця.

4.9 Договір про придбання товару укладається між замовником і переможцем протягом 10 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця.

4.10 Після укладення договору про придбання товару замовник зобов’язаний його оприлюднити в системі через 10 робочих днів після завершення редукціону.

4.11   У випадку не укладення договору з вини переможця протягом строку, визначеного в п. 4.10 цього Порядку, замовник переводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого визначила система з тих, що залишилися, та діє згідно пп. 4.7-4.10 Порядку.

4.12 Закупівлі відміняються у разі:

 • документально  підтвердженої відмови всіх учасників закупівлі від укладання договору;
 • відхилення всіх пропозицій учасників через невідповідність кваліфікаційним критеріям та/або вимогам замовника;
 • у разі, якщо на участь у закупівлі не було подано жодної пропозиції;
 • порушення замовником регламенту системи.

Замовник має право відмінити торги у разі відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг.

Замовник має право відмінити торги у разі якщо ціна найбільш вигідної пропозиції перевищує вартість закупівлі.

5. Роз’яснення щодо результатів закупівель (скарги)

5.1 Оскарження в процесі проведення закупівель відповідно до п. 2.1 цього Порядку відбувається у формі роз’яснення щодо результатів закупівель (скарга). Така скарга подається користувачем системи або учасником в електронній формі через сервіс системи та повинна містити таку інформацію:

 • найменування замовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;
 • номер оголошення про проведення закупівель, які оскаржуються;
 • підстави подання скарги;
 • вимоги до замовника та їх обґрунтування (обставини, в яких скаржник вбачає порушення закупівлі з посиланням на регламент (положення) або законодавство);
 • ідентифікаційні дані (найменування, код ЄДРПОУ для юридичних осіб-резидентів, П.І.Б., місце реєстрації (проживання) фізичних осіб, найменування, реєстраційний номер, країна президентства – для юридичних осіб – нерезидентів) особи, що подала скаргу.

5.2 У разі отримання замовником скарги з вимогою щодо усунення порушення під час проведення закупівель замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів для врегулювання питань, зазначених у скарзі, інформацію про що оприлюднити, в тому числі прийняти рішення про призупинення закупівель у такій самій формі, як була подана скарга.

5.3 Скарги подаються учасником замовнику не пізніше 5 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця, але до дня укладення договору про придбання товару з дотриманням вимоги п. 5.1 цього Порядку. Скарги на технічні вимоги до товару та вимоги до кваліфікації учасників можуть подаватись до початку строку, встановленого для подання пропозицій.

5.4 Замовник повинен у строк, що не перевищує 2 робочих днів з дня реєстрації в системі, оприлюднити в системі інформацію про час і місце розгляду скарги.

Для розгляду скарги замовник залучає представників електронного майданчика за згодою з їх керівниками.

Замовник для отримання консультацій та експертних висновків має право залучати в установленому законодавством порядку представників державних органів, експертів та спеціалістів, які не є пов’язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги.

Розгляд скарги є відкритим, усі бажаючі можуть бути присутніми на розгляді.

5.5 Замовник зобов’язаний прийняти обґрунтоване рішення за результатами розгляду скарги не пізніше 5 робочих днів з моменту реєстрації скарги в системі, в якому зазначити про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі, заходи, що вживатимуться для їх усунення та, у випадку встановлення порушення при визначення переможця, переглядає таке рішення.

5.6 Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, оприлюднюється в системі не пізніше наступного дня після його прийняття.

5.7 Процес розгляду скарги не зупиняє процес проведення закупівель за виключенням обставин, передбачених п. 5.2 цього Порядку.

5.8 Замовник та переможець не мають право укладати договір в період призупинення закупівлі.Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості щодо закупівлі товарів, робіт та послуг 

Проведення лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, вимірювань об’єктів середовища життєдіяльності для забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

ДК 021:2015 код 71900000-7 «Лабораторні послуги»

за номером оголошення UA-2021-02-05-006864-a


З метою забезпечення потреб Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області лабораторними послугами під час здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства на протязі 2021 року та на виконання програми КПКВК 1209040 «Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)»


Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі зазначаються у відповідному додатку до тендерної документації, де конкретизується необхідний перелік лабораторно-інструментальних досліджень та відповідних показників, що визначаються під час здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства на протязі 2021 року.


Очікувана вартість предмета закупівлі визначена згідно фактичної вартості відповідних послуг за минулі періоди з урахуванням індексу інфляції за 2020 рік в межах кошторисних призначень на 2021 рік.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux