• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Встановлення, обслуговування та повірка комерційних (будинкових) засобів обліку теплової енергії та води, а також квартирних вузлів обліку теплової енергії і води та оплата витрат

     Порядок оснащення будівель вузлами комерційного обліку визначено статтею 3 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (далі – Закон), який набрав чинності 02.08.2017.

     Відповідно до частини першої статті 3 Закону оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку здійснюється відповідно до проектної документації з дотриманням будівельних норм і правил у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

     Пунктом 2 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону встановлено, що оператор зовнішніх інженерних мереж зобов'язаний здійснити оснащення вузлами комерційного обліку будівель, що на день набрання чинності цим Законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не були оснащені такими вузлами обліку, або якщо такі вузли обліку на день набрання чинності цим Законом вийшли з ладу, у строк:

- теплової енергії - протягом року з дня набрання чинності цим Законом;

- гарячої та питної води для нежитлових будівель - протягом одного року, а для житлових будівель - протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.

     Разом з тим Законом України від 07.06.2018 № 2454-VІІІ відтерміновано до 1 серпня 2020 року дію пункту 1 частини першої статті 14 Закону щодо застосування до операторів зовнішніх інженерних мереж штрафів за порушення строків встановлення або заміни вузлів комерційного обліку теплової енергії, гарячої чи питної води.

     Згідно із статтею 12 Закону моніторинг стану оснащеності вузлами комерційного обліку здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження (Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України), на підставі інформації обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

     Відповідно до частин шостої - одинадцятої статті 3 Закону витрати на оснащення будівлі вузлами комерційного обліку, здійснені оператором зовнішніх інженерних мереж, відшкодовуються споживачами відповідних комунальних послуг, а також власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання у такій будівлі, шляхом сплати внеску за встановлення вузла комерційного обліку, який сплачується виконавцеві відповідної послуги.

     При цьому передбачено, що власник (співвласники) будівлі, яка на день набрання чинності цим Законом була приєднана до зовнішніх інженерних мереж або яка приєднується до зовнішніх інженерних мереж, має право самостійно обладнати таку будівлю вузлами комерційного обліку в установленому законодавством порядку. У такому разі внесок за встановлення вузла комерційного обліку таким споживачам не нараховується.

     Органи місцевого самоврядування згідно із затвердженими відповідно до законодавства програмами можуть приймати рішення про виділення коштів з місцевого бюджету на оснащення вузлами комерційного обліку будівель, які на день набрання чинності цим Законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж, а також на забезпечення охорони вузлів комерційного обліку. На такі вузли обліку після їх встановлення поширюється дія законодавства про спільне майно багатоквартирного будинку. Внесок за встановлення вузла комерційного обліку, встановленого відповідно до цієї частини, споживачами не сплачується.

     У разі приєднання до зовнішніх інженерних мереж будівлі, яка не була приєднана до таких мереж, або відновлення приєднання після відключення оснащення будівлі вузлами комерційного обліку відповідних комунальних послуг здійснює власник (співвласники) такої будівлі за власний рахунок.

     Розмір внесків за встановлення комерційних вузлів обліку визначається окремо для кожної будівлі. Сплата внесків розстрочується на п'ять років або на інший строк за згодою сторін.

     Для будівлі, де налічуються два та більше споживачів, внески за встановлення вузлів комерційного обліку розподіляються пропорційно до кількості приміщень, які є самостійними об'єктами нерухомого майна.

2. Оплата витрат на обслуговування та періодичну повірку вузлів комерційного та розподільного обліку теплової енергії та води

     Підпунктом 7 пункту 5 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону були внесені зміни до частини четвертої статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» згідно з якими виключено норми щодо проведення періодичної повірки квартирних засобів обліку комунальних послуг за рахунок тарифів на тепло- і водопостачання.

     Також, частиною четвертою статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» встановлено, що періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) проводиться за рахунок внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку, встановлених відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

     Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, а також норми часу, необхідного для проведення повірки таких засобів, встановлюються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Згідно з частиною другою статті 6 Закону обслуговування (у тому числі періодична повірка) та заміна вузлів розподільного обліку/приладів – розподілювачів теплової енергії здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено законом або договором.

    При цьому абзацами другим, третім та четвертим пункту 7 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що НКРЕКП та органи місцевого самоврядування протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону мають:

- забезпечити перегляд порядків формування тарифів на послуги з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання для суб'єктів природних монополій та суб'єктів, що провадять діяльність на суміжних ринках, зокрема в частині виключення зі структури тарифів витрат на встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного та розподільного обліку теплової енергії та води;

- забезпечити перегляд тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання, постачання гарячої та холодної води для суб'єктів природних монополій та суб'єктів, що провадять діяльність на суміжних ринках, в частині виключення зі складових відповідних тарифів витрат на встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного та розподільного обліку теплової енергії та води;

- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

     На виконання вимог зазначених законів НКРЕКП були внесені зміни до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та тарифів на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженим постановою НКРЕКП від 24.03.2016 № 377 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 09.06.2016 № 835/28965) щодо вилучення із структури тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води витрат на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування і монтаж після повірки) будинкових засобів обліку теплової енергії, будинкових приладів обліку гарячої води, які є власністю ліцензіата та/або знаходяться у нього в користуванні, квартирних засобів обліку теплової енергії та гарячої води, а також витрат на формування обмінного фонду квартирних засобів обліку теплової енергії та гарячої води, що визначаються відповідно до розрахунку на один квартирний засіб обліку і нараховуються щомісяця споживачеві у складі послуги.

     Також, на виконання вимог законів та реалізуючи надані повноваження НКРЕКП були скориговані тарифи на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, для ліцензіатів НКРЕКП, в частині вилучення із структури тарифів витрат на проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку.

Із діючими тарифами на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води для суб’єктів господарювання, які є ліцензіатами НКРЕКП, можна ознайомитись на веб-сайті НКРЕКП.

(Із діючими тарифами на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води для суб’єктів господарювання, які є ліцензіатами НКРЕКП, можна ознайомитись на веб-сайті НКРЕКП, водночас структуру діючих тарифів для потреб населення наведено у додатках до постанови НКРЕКП від 31.03.2015 № 1171 (зі змінами).)

     Разом з тим повідомляємо, що відповідно до Закону України від 24.06.2004 № 1875-ІV «Про житлово-комунальні послуги» та підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження, зокрема щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на комунальні послуги (крім тарифів, які встановлюються НКРЕКП) для суб’єктів господарювання, ліцензування діяльності яких здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

     Отже, з приводу коригування тарифів на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води для суб’єктів господарювання, які не є ліцензіатами НКРЕКП у сфері теплопостачання, пропонуємо звертатись до органів місцевого самоврядування.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux